- ติดตามข่าวสารต่างๆ ของวัดทางสาย
..ได้ ผ่านทางบอร์ดนี้

-
เว็บวัดทางสาย ปรับเปลี่ยนจาก .com
..เป็น .net ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 51  

- 29 ธันวาคม 2552: ปรับปรุงหน้าแรก
..ของวัดทางสายดอทเน็ตใหม่